Mødelokaler i Holstebro fra 2 til 18 personer

FRA 2 TIL 14 GÆSTER

Vi råder over 5 mindre mødelokaler for henholdsvis 8, 12 og 16 mødedeltagere. Alle med moderne AV-udstyr, smukt møbleret, i et spændende miljø. Lok. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Alle lokaler kan bookes enkeltvis, eller indgå i et større arrangement med mulighed for fuld catering.

Pris for leje af lok. 2.1, 3.1, 3.3 og 3.4: 1.000 kr. ex. moms inkl. projektor og lærred.

Pris for leje af lok. 3.2: 2.500 kr. ex. moms inkl. videokonference udstyr. Lokalet ses ovenfor.

Kontakt os på post@musikteatret.dk

KAPACITET:
Fra 2 til 16 siddende gæster