Bæredygtighed i MTH - Musikteatret Holstebro

Bæredygtighed i MTH

Her i Musikteatret har vi igennem mange år haft fokus på bæredygtig ansvarlighed. Vi har derfor skærpet vores opmærksomhed yderligere på dette punkt. Vores CSR-indsats koordineres af ledere og medarbejdere på tværs af forretningsområder og afdelinger her i huset.

I MTH arbejder vi med bæredygtighed inden for følgende områder:

Adfærd – eksempler:
• Vi har tegnet kontrakt med vores eget dansekompagni bestående af 8 dansere fra forskellige lande. Vi har valgt at satse på unge dansere, fordi danseres karriere ofte er kort. Vores kunstneriske leder i Holstebro Dansekompagni har gennem årene fået rigtigt mange ansøgninger fra helt unge dansere – dansere som ofte er mindst lige så kvalificerede og dygtige som lidt ældre dansere. Med etableringen af Holstebro Dansekompagni går vi ikke på kompromis med kvaliteten af vores dansere, men giver nye og unge talentfulde dansere chancen for, at skabe sig en lovende karriere fremadrettet.

• Seneste er vi i dialog med Bæredygtigt Kulturliv NU, der er den førende interesseorganisation i Danmark, der arbejder med grøn omstilling for teatre, scenekunstnere og kulturlivet . I samarbejde med deres partner, firmaet Beregn Handling NU, som varetager arbejdet omkring klimaberegning, vil de hjælpe Holstebro Dansekompagni med at få skabt en bæredygtig forestilling.

•  Vi bruger ofte praktikanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner i forbindelse med praktiske gøremål, skabe den rette stemning i vores Foyer inden en forestilling eller sender dem til København for at deltage i en workshop med vores skuespillere som et led i deres uddannelse.

• Vi støtter https://bornsvilkar.dk/

Miljø – eksempler:
• På miljøområdet er der blevet foretaget diverse bygningsforbedringer, der giver energibesparelser fx nyt tag, isolering af døre og vinduer.

• Vores klima/ventilations- og varmeanlæg styres automatisk, hvilket sparer os for mange tusinde kroner samt en reducering af Co² udledningen.

• Vi udskifter løbende vore elpærer til LED og har installeret auditorium belysning i Hall of Fame, hvilket bidrager til store el-besparelser.

• Ved udskiftning af vores udvendige storskærm (på 90 kvm) har vi reduceret strømforbruget med gennemsnitligt 98 kWh pr. dag.

• Vi har reduceret antallet af Pc’er, der er tilsluttet til vores infoskærme fra 13 stk. til 5 stk. Herved vil vi også spare penge på reservedele.

• Vi bruger svanemærkede rengøringsmidler.

• Vi har installeret lyssensorer i mange af vores mødelokaler, gangarealer samt køkkenet. Alle toiletter er installeret med lille/stort skyl.

• Vi gør meget ud af at gøre de ansatte opmærksomme på, at lyset skal slukkes, hvor der ikke er sensorer.

• At vinduer lukkes, når man forlader et lokale, og at man er opmærksom på temperatur- og
ventilationsændringer.

Forplejning – eksempler:
• Der er investeret i nye energibesparende ovne. Ovnene sparer tid, når der fx steges eller brunes, kan vores nyanskaffede ovn stege 80 hakkebøffer på 8 minutter.

• Nye opvaskemaskiner har ligeledes været vand- og elbesparende i forhold til de gamle maskiner, og i grovopvasken er vi begyndt at spare på at forskylle. I stedet for at bruse, bruger vi nu vasken, så vi
genbruger vandet.

• Selvrensende vandsparer og miljøvenligt kemikalie, som ikke er til gene og skade for personalet, er også installeret.

• Desuden er der Ipad i køkkenet til egenkontrol, opskrifter, arbejdssedler, notater osv. Dette er både tids- og papirbesparende. Køkkenpersonalet taler dagligt om, hvordan der kan spares, hvordan genanvender vi bedst den overskydende mad, og kan man portionere maden endnu bedre, så vi minimerer madspild.

• Overskudsproduktion af mad bliver bl.a. serveret til personalet.

• Brug af vakuumpakker, hvilket forlænger holdbarheden af forskellige madvarer for derved at undgå madspild.

• Vi har udvidet vores sortiment af økologiske varer i samarbejde med vores catering engros dvs. råvarerne modtages fra én leverandør, hvilket bl.a. er Co2 besparende.

MTH’s hovedmålsætning med udgangspunkt i de ovennævnte indsatsområder er, at vi skal tilstræbe os den fortsatte udvikling for et bæredygtigt fundament til at drive forretning på. Derfor støtter vi også: https://www.scanenergi.dk/klimaskov KLIMAskov medvirker til at skabe bæredygtige økosystemer og genopretter biodiversiteten.