Handelsbetingelser - Musikteatret Holstebro

Handelsbetingelser

Hov, jeg har fortrudt mit køb af billetter – hvad kan jeg gøre?

I henhold til lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12, er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Derfor er det dit eget ansvar at videresælge din billet.

Vi følger lovgivningen på området

Vi retter os altid efter den gældende lovgivning på området i Danmark.

Billetter refunderes kun, hvis forestillingen aflyses. En forestilling betragtes udelukkende som aflyst, hvis den slet ikke gennemføres. Ændringer i medvirkende, lokaliteten, delvis gennemførelse af forestillingen, udskydelse af forestillingen mv. er således ikke en aflysning, og billetten refunderes ikke.

Ved aflysning og efterfølgende refundering af billetter, refunderes billetgebyrer, kortgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer samt evt. afholdte omkostninger til porto eller andre forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet ikke.

Ratebetaling af billetter til show

Særlige vilkår ved køb af billetter med ratebetaling
Produkter med ratebetaling sælges til normalpris tillagt DKK 80,00 i gebyr.

Ved køb med ratebetaling indgår du en aftale om at betaling opdeles i 4 rater.
Rate 1 tillægges omkostninger til administration af aftalen og betales ved købet.
Øvrige rater betales:
2. rate +30 dage fra 1. rate.
3. rate +30 dage fra 2. rate.
4. rate +30 dage fra 3. rate.
Betalingen trækkes direkte på dit betalingskort ovennævnte datoer.

Betalingsmisligholdelse i forbindelse med ratebetaling.
Du er ansvarlig for at dit betalingskort er gyldigt, og at der kan trækkes de aftalte rater.
Kan betalingen ikke trækkes på betalingskortet fremsendes et betalingskrav, hvor du har 10 dage til at betale den skyldige rate. Betales denne ikke betragtes det som en væsentlig misligholdelse og aftalen og denne vil derfor blive ophævet.
Ophæves aftalen grundet misligholdelse, vil dine allerede betalte ydelser blive returneret til dit betalingskort eksklusiv gebyrer indeholdt i første rate.
Administrative omkostninger i forbindelse med refunderingen på DKK 125,00 vil blive fratrukket.

Opsigelse af ratebetaling.
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt frem til sidste ratebetaling opsige din aftale.
Efter betaling af sidste rate, kan du ikke længere opsige aftalen.
Opsiges aftalen vil du få udbetalt dine allerede betalte rater fratrukket betalte gebyrer samt et administrationsgebyr på DKK 125 kr.

Opsigelse af aftalen skal ske på afregning@billetten.dk

Reservation
Særlige vilkår ved køb af billetter med reservation

Produkter med reservationsbetaling sælges til normalpris tillagt DKK 20,00 i gebyr.

Ved køb med reservationsbetaling indgår du en aftale om at betalingen sker 4 måneder før spilledatoen.

Betalingen trækkes direkte på dit betalingskort.

Opsigelse af reservation
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt annullere reservationen frem til betalingen.
Efter betalingen af ordren, kan du ikke længere opsige aftalen.

Annulleres reservationen vil der ikke ske nogen trækning på dit betalingskort