Rambøll rapport 2018 - Musikteatret Holstebro

Rambøll rapport 2018

Sammenfatning

Danske koncert- og kulturhuse har bedt Rambøll udarbejde en undersøgelse og vurdering af Musikteatret Holstebro´s kulturelle og lokaløkonomiske betydning for det omkringliggende samfund. Denne rapport præsenterer resultaterne heraf.

Konklusioner vedrørende Musikteatret Holstebro:

• Musikteatret Holstebro arbejder med en bred profil og omfatter både underholdnings-arrangementer af kulturel og musikalsk karakter samt erhvervs-arrangementer.

• Den kulturelle værdi opnås blandt andet igennem en bred vifte af tilbud af arrangementer af høj kvalitet, som rammer en bred målgruppe.

• I 2016 besøgte ca. 200.000 gæster Musikteatret Holstebro. Foruden dette solgte Musikteatret Holstebro 47.358 billetter gennem deres turnévirksomhed.

• Musikteatret Holstebro havde i 2016 indtægter på ca. 58 mio. kr., hvoraf ca. 47% stammede fra indtægter ved billetsalg.

• Medieeksponeringen af Musikteatret Holstebro sker hovedsageligt gennem regionale og lokale medier.

• I 2016 brugte Musikteatret Holstebro mere end halvdelen af deres forbrug i lokalområdet.

• På baggrund af aktiviteterne i Musikteatret Holstebro blev der i 2016 skabt en omsætning i lokalområdet på ca. 70,6 mio. kr. Knap 30 mio. kr. kan tilskrives driften af Musikteatret, hvorimod ca. 41 mio. kan tilskrives gæsternes øvrige forbrug i lokalområdet i forbindelse med et besøg i Musikteatret Holstebro.

• Det vurderes, at driften af Musikteatret Holstebro skaber en samlet beskæftigelse i lokalomtådet på ca. 101 fuldtidsansatte, hvoraf 70 er ansatte i Musikteatret.

 

Læs hele rapporten ved at klikke her