Hvam Arkitekter og Ingeniører - Musikteatret Holstebro