BLACK BOX DANCE COMPANY SØGER TURNÉ- OG PRØVELEDER

Black Box Dance Company søger ny kollega.

Som turné og/eller prøveleder vil du blive en nøglespiller i Black Box Dance Company´s virke.

Som turné- og prøveleder er du bl.a. ansvarlig for:

Turnéledelse:
• Koordinering og planlægning af Black Box Dance Company´s turnéaktivitet, på tværs af fagligheder (f.eks. teknisk afdeling, dansere, koreografer, spillested, billetkontor, etc.)
• Booking og koordinering af rejse, transport og logi ved turné
• Kontakt til spillesteder, i både ind- og udland

Prøveledelse:
• Regelmæssig undervisning i dans (daglig morgentræning og opvarmning)
• Booking af undervisere til daglig træning og opvarmning
• Plan- og skemalægning af prøver samt kontinuerlig opdatering heraf

Læs læs hele stillingsannoncen på jobindex